خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی
کارگاه آشنایی با دستگاه آنالیز GCMS و بازدید شرکت کنندگان از موزه دانشگاه خوارزمی
کارگاه آشنایی با دستگاه آنالیز GCMS و بازدید شرکت کنندگان از موزه دانشگاه خوارزمی
لیست خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه مرکزی تهران
لیست خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه مرکزی کرج
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده علوم زمین
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده شیمی
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده علوم زیستی
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده فیزیک
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده فنی و مهندسی
لیست خدمات ارائه شده توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
هفته ی پژوهش
کارگاه آموزشی تئوری و عملی نحوه کار با دستگاه میکروپلیت ریدر ( الایزا )
کارگاه آموزشی تئوری و عملی نحوه کار با دستگاه میکروپلیت ریدر ( الایزا )
__CNT_DATE__
کارگاه تولید و پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی
کارگاه تولید و پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی
__CNT_DATE__
کارگاه مرور تجربیات فناورانه و دانش بنیان در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان رشته زیست شناسی در مقاطع مختلف
کارگاه مرور تجربیات فناورانه و دانش بنیان در مسیر اشتغال فارغ التحصیلان رشته زیست شناسی در مقاطع مختلف
__CNT_DATE__
استخراج و کشت سلول بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان ( کارگاه پیشرفته )
استخراج و کشت سلول بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان ( کارگاه پیشرفته )
__CNT_DATE__
مبانی و اصول کشت سلول ( کارگاه مقدماتی )
مبانی و اصول کشت سلول ( کارگاه مقدماتی )
__CNT_DATE__
کارگاه سیستم کریسپر( CRISPR ): تکنیکی با قابلیت های بی شمار
کارگاه سیستم کریسپر( CRISPR ): تکنیکی با قابلیت های بی شمار
__CNT_DATE__
کارگاه آموزش اصول جراحی استریوتاکسی ( Stereotaxic ) در حیوانات آزمایشگاهی ( موش صحرایی )
کارگاه آموزش اصول جراحی استریوتاکسی ( Stereotaxic ) در حیوانات آزمایشگاهی ( موش صحرایی )
__CNT_DATE__
کارگاه تولید منوکلونال آنتی بادی به روش Phage display
کارگاه تولید منوکلونال آنتی بادی به روش Phage display
__CNT_DATE__
کارگاه کشت بافت گیاهی ( مقدماتی )
کارگاه کشت بافت گیاهی ( مقدماتی )
__CNT_DATE__
کارگاه نحوه ی نگارش پروپوزال
کارگاه نحوه ی نگارش پروپوزال
__CNT_DATE__
کارگاه " تور آشنایی با امکانات آزمایشگاهی " دانشکده علوم زیستی
کارگاه " تور آشنایی با امکانات آزمایشگاهی" دانشکده علوم زیستی
__CNT_DATE__
سمینار آمورش کاربرد میکروسیتی اسکن در مطالعات بیولوژی و تحلیل مکانیکی ساختارها
__CNT_DATE__
کارگاه آموزشی نحوه هضم نمونه های آب، خاک و گیاه با استفاده از روش هضم مایکروویو
__CNT_DATE__
کارگاه آموزشی کار با دستگاه BET و FTIR به همراه تفسیر نتایج
__CNT_DATE__
کارگاه آشنایی با روش آنالیز طیف سنجی جذب اتمی
__CNT_DATE__
کارگاه آموزش تعیین اندازه ذرات به روش DLS
__CNT_DATE__