آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی تهران

 | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
دفعات مشاهده: 4068 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی کرج

 | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
دفعات مشاهده: 3604 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم زمین

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 3120 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم زیستی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 2767 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده فنی و مهندسی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 2879 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 3332 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 3367 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده فیزیک

 | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
دفعات مشاهده: 3042 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر