فرم انتخاب آزمایشگاه برتر ( دانشکده شیمی و علوم زیستی و آزمایشگاه مرکزی )


کد رهگیرى این فرم: P583-F549-U0-N334795          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات کارشناس

1 نام و نام خانوادگی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام آزمایشگاه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 نام دانشکده/مجتمع:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: فضای فیزیکی، تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی، شرایط ایمنی و نیروی انسانی

4 محل مناسب:
دارد
ندارد
5 نور مناسب:
دارد
ندارد
6 مساحت کافی با توجه به رعایت نوع، حجم فعالیت:
دارد
ندارد
7 رعایت ایمنی محیطی:
دارد
ندارد
8 ایمنی پرسنل:
دارد
ندارد
9 محل نگهداری حلال ها:
دارد
ندارد
10 محل نگهداری مناسب برای مواد شیمیایی:
دارد
ندارد
11 محل نگهداری مناسب برای تجهیزات و لوازم مصرفی:
دارد
ندارد
12 استانداردهای کاری:
مطلوب
نامطلوب
13 قابلیت نظافت و شستشوی دیوارها، کف، سقف و سطوح کاری:
دارد
ندارد
14 قابلیت شستشوی انبارها:
دارد
ندارد
15 ثبت و کنترل دما، رطوبت و تهویه آزمایشگاه:
ثبت شده با مستندات
ثبت نشده است
16 ثبت کنترل دما، رطوبت و تهویه ی انبارها:
ثبت شده با مستندات
ثبت نشده است
17 استقرار استاندارد (ملی) ISO/IEC 17025:
انجام شده است
انجام نشده است
18 نظامنامه، خط مشی کیفیت آزمایشگاه و تعهد مدیریت ارشد مطابق با الزامات GLP و یا استاندارد ISO17025:
تدوین و مورد تائید مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار گرفته است
تدوین و مورد تائید مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار نگرفته است
19 ردیابی مستندات با اجرای مناسب کدگذاری:
دارد
ندارد
20 اصلاح روش های آزمون ها با ارتباط بین آزمایشگاهی:
بله
خیر
21 اصلاح روش های آزمون با تست های مکرر حرفه ای:
بله
خیر
22 اصلاح روش های آزمون با مراجعه به آزمون های استاندارد ملی یا بین المللی:
بله
خیر
23 مجوز همکار استانی استاندارد:
دارد
ندارد
24 مجوز همکار محیط زیست :
دارد
ندارد
25 مجوز همکار غذا و دارو :
دارد
ندارد
26 شرکت در آزمون های مهارت آزمایی و مقایسات بین آزمایشگاهی ( با مستندات )
بله
خیر
27 عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری:
بله
خیر
28 رعایت ایمنی در آزمایشگاه HSE، HSEMS، کلیه ISO های مرتبط ( داشتن تجهیزات ایمنی مناسب مثل جعبه کمک های اولیه، کپسول آتشنشانی و ...):
بله
خیر
29 استفاده کارکنان از لوازم حفاظت فردی در حین کار ( ماسک، عینک، روپوش و ... ):
بله
خیر
30 تفکیک مناسب و اصولی پسماندهای میکروبی و شیمیایی:
بله
خیر
31 چک لیست نظافت به صورت روزانه:
دارد
ندارد
32 نظم و ترتیب در کلیه فضاهای آزمایشگاه و انبارها:
رعایت می شود
رعایت نمی شود
33 وجود دستگاه‌های پیشرفته فعال و موجود در آزمایشگاه:
بله
خیر
34 مسئول تضمین کیفیت:
دارد
ندارد
35 مدیر فنی آزمایشگاه و جانشینان آنها:
دارد
ندارد
36 استفاده از دانشجویان ارشد و دکتری به منظور تقویت روحیه ابتکار و خلاقیت علمی:
بله
خیر
37 تعامل با سایر مراکز آزمایشگاهی و قطب های علمی در حوزه‌ی تخصصی خود به منظور انتشار و انتقال داده‌های خود:
بله
خیر
38 سطح تحصیلات و ثبات نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه ( کارشناس ثابت ):
 مدرک کاردانی
 مدرک کارشناسی
 کارشناسی ارشد و بالاتر
 سابقه بالای 20 سال
 سابقه 10 تا 20 سال
 سابقه زیر 10 سال
:: الزامات فنی

39 تطابق نمونه های وارده قبل از انجام آزمون با ضوابط دریافت نمونه:
بله
خیر
40 قابلیت ردیابی نمونه با کد منحصر به فرد ثبت:
بله
خیر
41 کالیبره شدن دوره ای شیشه آلات بر اساس مستندات:
بله
خیر
42 شناسنامه و کد منحصر به فرد تجهیزات:
دارد
ندارد
43 کالیبراسیون میانی تجهیزات (دما، جرم و حجم) مستند شده:
دارد
ندارد
44 کنترل دمای یخچال نگهداری محیط کشت یا مواد شیمیایی یا نمونه ها به صورت دوره ای مستند شده:
دارد
ندارد
45 قابلیت ردیابی محلول های تهیه شده با برچسب های مناسب (نام محلول، تاریخ تهیه، نام فرد تهیه کننده و شرایط نگهداری):
دارد
ندارد
46 هود شیمیایی یا میکروبی فعال و دارای مکش کافی و فیلترهای سالم و کالیبره:
دارد
ندارد
:: ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در واحد

47 خدمات آزمایشگاهی ارائه شده برای انجام طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی، رساله و پایان‌نامه‌ها:
انجام می شود
انجام نمی شود
48 قرارداد با سازمان‌ها و ارگان‌های خارج از دانشگاه:
دارد
ندارد
49 تفاهم‌نامه با حوزه‌های مختلف خارج و داخل دانشگاه:
دارد
ندارد
50 دانشجویان کارشناسی ارشد پایان‌نامه خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
51 دانشجویان دکتری رساله خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
52 برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
53 مقالات تولید شده در مجلات علمی داخلی و خارجی از طرح ها:
 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی یا ISC بر اساس مستندات: بله
 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی یا ISC بر اساس مستندات: خیر
 مقاله در مجلات ISI بر اساس مستندات: بله
 مقاله در مجلات ISI بر اساس مستندات: خیر
:: درآمدزایی

54 خدمات آزمایشگاهی درآمدزای ارائه شده به خارج از واحد دانشگاهی:
تا سقف 40 میلیون تومان
تا سقف 80 میلیون تومان
بیش از 80 میلیون تومان
ندارد
55 درآمد دوره‌های آموزشی با مستندات ثبت شده (مربوط به این آزمایشگاه):
تا سقف 200 هزار تومان
تا سقف 800 هزار تومان
بیش از 800 هزار تومان
ندارد
56 تعداد دوره‌های آموزشی و تخصصی برگزار شده:
1 تا 5 دوره در سال
5 تا 15 دوره در سال
بیش از 15 دوره در سال
ندارد
:: ارائه مستندات
در صورتی که در بخش های نیازمند مستندات گزینه ی " بله " انتخاب شده است برای تأیید کارشناس ناظر بارگزاری مستندات و تعداد الزامی است.
57 ثبت و کنترل دما، رطوبت و تهویه آزمایشگاه:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
58 ثبت کنترل دما، رطوبت و تهویه ی انبارها یا محل نگهداری لوازم جانبی دستگاه ها:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
59 مجوز همکار استانی استاندارد:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
60 تعداد مجوز همکار استانی استاندارد:
1 تا 5 مجوز
5 تا 10 مجوز
بیش از 10 مجوز
ندارد
61 داشتن مجوز همکار سایر سازمان‌ها به تعداد (مانند محیط زیست، نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و ...):
1 تا 5 تفاهم نامه
5 تا 10 تفاهم نامه
بیش از 10 تفاهم نامه
ندارد
62 مدارک مجوز همکار سایر سازمان‌ها (مانند محیط زیست، نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و ...):
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
63 مدرک شرکت در آزمون های مهارت آزمایی و مقایسات بین آزمایشگاهی:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
64 چک لیست نظافت به صورت روزانه:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
65 مدارک برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود( بر اساس مستندات ثبت شده ):
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
66 تعداد سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود برگزار شده (بر اساس مستندات ثبت شده):
1 تا 5 کارگاه
5 تا 10 کارگاه
بیش از 10 کارگاه
ندارد
67 مستندات ثبت شده دانشجویان کارشناسی ارشد که پایان‌نامه خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
68 مستندات ثبت شده دانشجویان دکتری که رساله خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
69 مستندات مقالات تولید شده در مجلات علمی داخلی و خارجی از طرح ها:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
70 مستندات کالیبره شدن دوره ای شیشه آلات:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
71 مستندات کالیبراسیون میانی تجهیزات (دما، جرم و حجم):
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
72 مجوز همکار محیط زیست:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
73 مجوز همکار غذا و دارو:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA