فرم شماره 2 معرفی تجهیز جدید جهت درج در لبزنت (Labsnet) و شاعا


کد رهگیرى این فرم: P419-F394-U0-N334790          
[ چاپ فرم ]
عنوان تجهیز:
محل استقرار:
کارشناس:
تاریخ تحویل به دانشکده:

تاریخ شمسى:

تاریخ راه اندازی:

تاریخ شمسى:

عنوان آزمون:
تعرفه خدمات:
محدودیت های دستگاه:
نکات ایمنی لازم در رابطه با نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه:
تصویر دستگاه:

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
واحد/دقت اندازه گیری:
ارائه خدمات:

شرح خدمات نحوه ارائه خدمات هزینه (ریال)
زمان سرویس دهی:

زمان سرویس دهی-روز هفته ساعت شروع ساعت اتمام
وسیله جانبی:

نام فارسی وسیله جانبی نام انگلیسی وسیله جانبی خدمات قابل ارائه
CAPTCHA