فرم انتخاب آزمایشگاه برتر ( سایر دانشکده ها )


کد رهگیرى این فرم: P584-F550-U0-N334793          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات کارشناس

1 نام و نام خانوادگی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام آزمایشگاه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 نام دانشکده/مجتمع:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: فضای فیزیکی، تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی، شرایط ایمنی و نیروی انسانی

4 محل مناسب:
دارد
ندارد
5 نور مناسب:
دارد
ندارد
6 مساحت کافی با توجه به رعایت نوع، حجم فعالیت:
دارد
ندارد
7 رعایت ایمنی محیطی:
دارد
ندارد
8 ایمنی پرسنلی:
دارد
ندارد
9 قابلیت نظافت و شستشوی دیوارها، کف، سقف و سطوح کاری:
دارد
ندارد
10 ثبت و کنترل دما، رطوبت و تهویه آزمایشگاه:
ثبت شده با مستندات
ثبت نشده است
11 ثبت کنترل دما، رطوبت و تهویه ی انبارها یا محل نگهداری لوازم جانبی دستگاه ها:
ثبت شده با مستندات
ثبت نشده است
:: تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی، شرایط ایمنی و نیروی انسانی

12 استقرار استاندارد (ملی) ISO/IEC 17025:
انجام شده است
انجام نشده است
13 نظامنامه، خط مشی کیفیت آزمایشگاه و تعهد مدیریت ارشد مطابق با الزامات GLP و یا استاندارد ISO17025:
تدوین و مورد تائید مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار گرفته است
تدوین و مورد تائید مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار نگرفته است
14 ردیابی مستندات با اجرای مناسب کدگذاری:
دارد
ندارد
15 مجوز همکار استانی استاندارد:
دارد
ندارد
16 داشتن مجوز همکار سایر سازمان‌ها (مانند محیط زیست، نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و ...):
دارد
ندارد
17 شرکت در آزمون های مهارت آزمایی و مقایسات بین آزمایشگاهی ( با مستندات ):
بله
خیر
18 عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری:
بله
خیر
19 رعایت ایمنی در آزمایشگاه HSE، HSEMS، کلیه ISO های مرتبط ( داشتن تجهیزات ایمنی مناسب مثل جعبه کمک های اولیه، کپسول آتشنشانی و ...):
بله
خیر
20 استفاده کارکنان از لوازم حفاظت فردی در حین کار ( ماسک، عینک، روپوش و ... ):
بله
خیر
21 چک لیست نظافت به صورت روزانه ( با مستندات ):
دارد
ندارد
22 نظم و ترتیب در کلیه فضاهای آزمایشگاه و انبارهای احتمالی موجود:
رعایت می شود
رعایت نمی شود
23 وجود دستگاه‌های پیشرفته فعال و موجود در آزمایشگاه:
بله
خیر
24 مسئول تضمین کیفیت:
دارد
ندارد
25 مدیر فنی آزمایشگاه و جانشینان آنها:
دارد
ندارد
26 استفاده از دانشجویان ارشد و دکتری به منظور تقویت روحیه ابتکار و خلاقیت علمی:
بله
خیر
27 تعامل با سایر مراکز آزمایشگاهی و قطب های علمی در حوزه‌ی تخصصی خود به منظور انتشار و انتقال داده‌های خود:
بله
خیر
28 سطح تحصیلات و ثبات نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه:
 مدرک کاردانی
 مدرک کارشناسی
 مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر
 سابقه بالای 20 سال
 سابقه 10 تا 20 سال
 سابقه زیر 10 سال
:: ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در واحد

29 خدمات آزمایشگاهی ارائه شده برای انجام طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های تحقیقاتی، رساله و پایان‌نامه‌ها:
انجام می شود
انجام نمی شود
30 قرارداد با سازمان‌ها و ارگان‌های خارج از دانشگاه:
دارد
ندارد
31 تفاهم‌نامه با حوزه‌های مختلف خارج و داخل دانشگاه:
دارد
ندارد
32 دانشجویان کارشناسی ارشد پایان‌نامه خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
33 دانشجویان دکتری رساله خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
34 برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود( بر اساس مستندات ثبت شده ):
بله
خیر
35 مقالات تولید شده در مجلات علمی داخلی و خارجی از طرح ها:
 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی یا ISC بر اساس مستندات: بله
 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی یا ISC بر اساس مستندات: خیر
 مقاله در مجلات ISI بر اساس مستندات: بله
 مقاله در مجلات ISI بر اساس مستندات: خیر
:: درآمدزایی

36 خدمات آزمایشگاهی درآمدزای ارائه شده به خارج از واحد دانشگاهی:
تا سقف 40 میلیون تومان
تا سقف 80 میلیون تومان
بیش از 80 میلیون تومان
ندارد
37 درآمد دوره‌های آموزشی (مربوط به این آزمایشگاه):
تا سقف 200 هزار تومان
تا سقف 800 هزار تومان
بیش از 800 هزار تومان
ندارد
38 تعداد دوره‌های آموزشی و تخصصی برگزار شده ( با مستندات ):
1 تا 5 دوره در سال
5 تا 15 دوره در سال
بیش از 15 دوره در سال
ندارد
:: ارائه مستندات

39 ثبت و کنترل دما، رطوبت و تهویه آزمایشگاه:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
40 ثبت کنترل دما، رطوبت و تهویه ی انبارها یا محل نگهداری لوازم جانبی دستگاه ها:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
41 مجوز همکار استانی استاندارد:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
42 تعداد مجوز همکار استانی استاندارد:
1 تا 5 مجوز
5 تا 10 مجوز
بیش از 10 مجوز
ندارد
43 داشتن مجوز همکار سایر سازمان‌ها به تعداد (مانند محیط زیست، نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و ...):
1 تا 5 تفاهم نامه
5 تا 10 تفاهم نامه
بیش از 10 تفاهم نامه
ندارد
44 مدارک مجوز همکار سایر سازمان‌ها (مانند محیط زیست، نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و ...):
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
45 مدرک شرکت در آزمون های مهارت آزمایی و مقایسات بین آزمایشگاهی:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
46 چک لیست نظافت به صورت روزانه:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
47 مدارک برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود( بر اساس مستندات ثبت شده ):
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
48 تعداد سمینارها، کارگاه‌های آموزشی در مرکز و استفاده مطلوب از تجهیزات آزمایشگاهی موجود برگزار شده (بر اساس مستندات ثبت شده):
1 تا 5 کارگاه
5 تا 10 کارگاه
بیش از 10 کارگاه
ندارد
49 مستندات ثبت شده دانشجویان کارشناسی ارشد که پایان‌نامه خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
50 مستندات ثبت شده دانشجویان دکتری که رساله خود را در این آزمایشگاه انجام داده‌اند:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
51 مستندات مقالات تولید شده در مجلات علمی داخلی و خارجی از طرح ها:
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA