فرم نظرسنجیموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: فرم نظر سنجی از درخواست کنندگان خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی
 خواهشمند است با پر نمودن فرم نظرسنجی، آزمایشگاه را در جهت بالابردن کیفیت خدمات آزمایشگاهی یاری فرمایید.
- آزمایشگاه مربوطه:
- تاریخ:

تاریخ شمسى:

- خدمت انجام یافته:
:: نظر سنجی
   با تشکر از مشارکت شما
هدف ما جلب رضایت شماست.
- میزان اعتماد در بکارگیری صحیح آزمایشات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- کیفیت گزارشات ارائه شده
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- کیفیت خدمات ارائه شده
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه ی رسیدگی به اعتراضات و پیشنهادات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- در دسترس بودن پرسنل فني در مواقع لزوم
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه ی برخورد پرسنل پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه ی مشاوره ی پذیرش قبل از اخذ نمونه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه ی برخورد متخصص دستگاه در صورت ارتباط احتمالی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- مدت زمان ارائه خدمات
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحو ی پاسخ دهی تلفنی در شرایط کرونا
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- میزان رضایت مندی کلی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نحوه آشنائي شما با آزمايشگاه به چه صورت بوده است
دوستان و آشنایان
شبکه فناوری های راهبردی ( Labsnet )
سایت آزمایشگاه مرکزی
استاد راهنما
سایر
CAPTCHA