آزمایشگاه مرکزی- هفته پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی
هفته پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 
 
   
معاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهش و فناوری  
هفته پژوهش ۱۴۰۰  هفته پژوهش ۱۴۰۲


نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه مرکزی:
http://khu.ac.ir/find-45.28785.70544.fa.html
برگشت به اصل مطلب